Advies en ontwerp

Aan de hand van de projectgegevens en, indien gewenst, een opname ter plaatse wordt er door ons een nauwgezette calculatie opgesteld. Hierbij kijken we tevens of er op bepaalde fronten besparingen mogelijk zijn om de efficiency van het regelproces te verbeteren en zo ook zoveel mogelijk te besparen op de energiekosten. Wij werken met verschillende fabricaten, zoals Priva Blue ID en Siemens.

Na opdracht worden met behulp van het tekenprogramma E-Plan de werktuigbouwkundige installatie (het principeschema) en de bijbehorende elektrotechnische schema’s uitgetekend. Samen vormt dit een helder overzicht van de installatie. Na ontwerp worden de regelschema’s ter goedkeuring naar u of uw adviseur verzonden.  Als de regelschema’s akkoord zijn bevonden wordt de definitieve regeltechnische omschrijving (RTO) opgesteld. Hierin wordt beschreven hoe de regelinstallatie werkt.

Om uw installatie goed te laten functioneren wordt de regeltechnische omschrijving (RTO) door onze software-engineers vertaald naar software op maat. Daarnaast zijn wij in staat om verschillende systemen voor klimaatbeheersing en andere functies aan elkaar te koppelen. Denk hier bijvoorbeeld aan Modbus, M-bus, BACnet en KNX/EIB-koppelingen. Voordat de inbedrijfstelling van de installatie plaatsvindt, wordt de geschreven software door ons uitgebreid getest. Dit om ervoor te zorgen dat de installatie, na instructie van de eindgebruiker, direct werkt zoals de eindgebruiker voor ogen heeft.