Advies en ontwerp

Aan de hand van de projectgegevens en, indien gewenst, een opname ter plaatse wordt er door ons een nauwgezette calculatie opgesteld. Hierbij kijken we tevens of er op bepaalde fronten besparingen mogelijk zijn om de efficiency van het regelproces te verbeteren en zo ook zoveel mogelijk te besparen op de energiekosten. Wij werken met verschillende fabricaten, zoals Priva Blue ID en Siemens.

Na opdracht worden met behulp van het tekenprogramma E-Plan de werktuigbouwkundige installatie (het principeschema) en de bijbehorende elektrotechnische schema’s uitgetekend. Samen vormt dit een helder overzicht van de installatie. Na ontwerp worden de regelschema’s ter goedkeuring naar u of uw adviseur verzonden.  Als de regelschema’s akkoord zijn bevonden wordt de definitieve regeltechnische omschrijving (RTO) opgesteld. Hierin wordt beschreven hoe de regelinstallatie werkt.

Paneelbouw

Aan de hand van de goedgekeurde regelschema’s worden de materialen besteld en starten onze paneelbouwers met het bouwen van het regelpaneel. Het regelpaneel kent een vaste indeling en ook hier staat kwaliteit van het geleverde product voorop. Na de productie van het regelpaneel wordt het in onze werkplaats uitgebreid getest. Daarna vindt de inbedrijfstelling op locatie plaats.

Ook voor het ombouwen van regelpanelen op locatie bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een kleine aanpassing of een complete uitwisseling van het paneel; wij regelen het!

Regeltechnische bekabeling

Wij kunnen ook de bekabeling van de gehele regeltechnische installatie voor u verzorgen. Onze monteurs leggen de kabels en sluiten de veldapparatuur aan. Ook kunnen wij de regeltechnische bekabeling verzorgen voor door derden geleverde panelen. Wij werken uitsluitend met goedgekeurde materialen en werken conform de NEN 1010 richtlijn. Uiteraard wordt er ook rekening gehouden met de veiligheidsvoorschriften. Onze monteurs zijn allen VCA gecertificeerd en hebben de NEN 3140 training gevolgd. Daarnaast zijn wij als Potec in het bezit van een VCA*-certificaat.

Software en systeemintegratie

Om uw installatie goed te laten functioneren wordt de regeltechnische omschrijving (RTO) door onze software-engineers vertaald naar software op maat. Daarnaast zijn wij in staat om verschillende systemen voor klimaatbeheersing en andere functies aan elkaar te koppelen. Denk hier bijvoorbeeld aan Modbus, M-bus, BACnet en KNX/EIB-koppelingen. Voordat de inbedrijfstelling van de installatie plaatsvindt, wordt de geschreven software door ons uitgebreid getest. Dit om ervoor te zorgen dat de installatie, na instructie van de eindgebruiker, direct werkt zoals de eindgebruiker voor ogen heeft.

Service en Onderhoud

Onze service houdt niet op na inbedrijfstelling en oplevering van de installatie. Potec beschikt over een eigen VPN-closed netwerk waarmee we op afstand uw installatie kunnen monitoren en finetunen. Ook voor uw servicemonteurs kunnen we deze verbinding tot stand brengen. Daarnaast is het mogelijk dat wij uw installatie op contractuele basis beheren en periodiek onderhouden. Ook in geval van storingen staan wij voor u klaar. We zullen er alles aan doen om de storing te verhelpen, al dan niet via beheer op afstand.