Service en Onderhoud

Onze service houdt niet op na inbedrijfstelling en oplevering van de installatie. Potec beschikt over een eigen VPN-closed netwerk waarmee we op afstand uw installatie kunnen monitoren en finetunen. Ook voor uw servicemonteurs kunnen we deze verbinding tot stand brengen. Daarnaast is het mogelijk dat wij uw installatie op contractuele basis beheren en periodiek onderhouden. Ook in geval van storingen staan wij voor u klaar. We zullen er alles aan doen om de storing te verhelpen, al dan niet via beheer op afstand.