Software en systeemintegratie

Om uw installatie goed te laten functioneren wordt de regeltechnische omschrijving (RTO) door onze software-engineers vertaald naar software op maat. Daarnaast zijn wij in staat om verschillende systemen voor klimaatbeheersing en andere functies aan elkaar te koppelen. Denk hier bijvoorbeeld aan Modbus, M-bus, BACnet en KNX/EIB-koppelingen. Voordat de inbedrijfstelling van de installatie plaatsvindt, wordt de geschreven software door ons uitgebreid getest. Dit om ervoor te zorgen dat de installatie, na instructie van de eindgebruiker, direct werkt zoals de eindgebruiker voor ogen heeft.